Hukum Penggunaan Inedible Ink Dalam Pilihanraya Malaysia

Keputusan:

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 8 Ogos 2007 telah membincangkan Hukum Penggunaan Inedible Ink Dalam Pilihanraya Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa berdasarkan penjelasan dan hasil ujikaji yang telah diberikan oleh pakar-pakar dalam bidang kimia serta hujah-hujah dan pandangan ahli-ahli Jawatankuasa, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Inedible Ink tidak mengandungi bahan-bahan najis yang diharamkan syarak, tidak mendatangkan mudhrata kepada kesihatan dan tidak menghalang  air untuk sampai ke kulit apabila digunakan. Oleh itu penggunaan Inedible Ink adalah dibenarkan oleh syarak kerana ia tidak akan menimbulkan masalah kepada umat Islam.

Walaubagaimanapun, keputusan Jawatankuasa terhadap kandungan dan tahap ketelapan Inedible Ink ini hanya tertakluk kepada bahan yang sama dengan yang telah diuji oleh pakar-pakar berkenaan sahaja.

Rujukan: Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, Cetakan Kedua 2010, terbitan JAKIM, m/s 144

Fatwa PTPTN Berasaskan Ujrah

KAJIAN PERLAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) BERDASARKAN KONTRAK JU’ALAH

Keputusan:

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 28 Julai 2008 telah membincangkan Kajian Perlaksanaan Pembiayaan Pendidikan PTPTN Berdasarkan Kontrak Ju’alah. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Bersetuju dengan caj perkhidmatan yang dikenakan PTPTN kepada pelajar atas konsep upah (ujrah) dengan kadar yang munasabah dan tidak membebankan pelajar.
 2. Pihak PTPTN boleh mengenakan pampasan (ta’widh) kepada pelajar yang telah mendapat pekerjaan tetap dan berkemampuan dari aspek kewangan tetapi sengaja tidak mahu membayar semula pembiayaan PTPTN. Bagi pelajar yang tidak mempunyai kerja tetap dan tidak berkemampuan daripada aspek kewangan tidak dikenakan pampasan.
 3. Pihak PTPTN hendaklah memberikan rebat (ibra’) kepada pelajar yang berjaya melangsaikan pembiayaan lebih awal daripada tamat tempoh perjanjian; dan
 4. Bersetuju supaya pembiayaan PTPTN berasaskan konsep upah ini diaplikasikan kepada semua kategori pelajar di semua peringkat pengajian dan terpakai kepada seluruh pelajar tanpa mengira agama dan bangsa.

Sultan Brunei calls for implementation of Islamic law. Congrats!

Bandar Seri Begawan – His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam yesterday saw the need for Islamic Law to be implemented soon, which the monarch had mooted 15 years ago, and wanted Islamic and Civil Laws to run concurrently.

In a titah at the Brunei Islamic Religious Council meeting at the Legislative Council building, His Majesty also said the Islamic Criminal Act, if understood properly, is the best as it comes and created by Allah the Almighty and not mankind. “We should not delay it and instead grab such guidance positively,” said the monarch.

“There are many responsibilities, be it to ourselves, Ummah, to the country and specifically to Allah the Almighty, which is the truth of all the responsibilities.

Though it is our responsibility, it needs to be fulfilled for Allah the Almighty.

“Every individual is obliged to do good deeds which is the demand from Allah the Almighty. Does this mean that all these are for Him, more so the law, which is to control all problems in life, religion, descendants, mind and wealth. Continue reading

Isu pelaksanaan hukum hudud – PKPIM-ABIM-WADAH

Rangkaian gerakan Islam ABIM-PKPIM-WADAH merakamkan rasa terganggu dan terkilan dengan gejala sikap kurang bertanggungjawab dalam menyikapi isu hudud yang kembali dipolemikkan dan dipolitikkan sebagaimana tercermin dalam kenyataan-kenyataan pelbagai pihak, termasuk yang mengeksploitasikannya dengan motif semata-mata untuk kepentingan politik sempit, juga yang menanggapinya secara dangkal, nakal dan provokatif.

Isu penting dan berimplikasi besar ini seharusnya ditanggapi dan disikapi dengan rasa tanggungjawab keagamaan, amanah keilmuan, dan kesedaran kewarganegaraan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang bertamadun dan beradab.

Bagi kaum Muslimin yang menginsafi hakikat bahawa al-Islam adalah al-din yang harus diterima secara kaffah, utuh dan menyeluruh (aqidah dan syariatnya), pelaksanaan hukum hudud adalah suatu tanggungjawab keagamaan. Justeru,ia adalah bahagian daripada undang-undang jenayah (al-‘uqubat) yang menjadi salah satu komponen utama syari`at Islam. Continue reading

Kepala Mayat dan Kapit Mayat

Salam

1. Pelik melihat tajuk kali ini? Hakikatnya kedua-dua di atas adalah istilah-istilah yang ada makna yang menarik. Saya mula-mula belajar tentang “kepala mayat” daripada al-marhumah Bonda saya yang tercinta semasa saya masih di sekolah rendah lagi iaitu semasa salah seorang daripada nenek saudara saya, Tok Puteh meninggal dunia. Bonda menyebut tentang “kepala mayat” dalam perbualan dengan nenek saya, Mak Tua ketika itu dan saya cuma tumpang mendengar sahaja. Istilah “kapit mayat” pula baru saya pelajari daripada Mak Tua semasa saya pulang ke kampung pada Januari lalu. Tahu apa maksudnya?

2. “Kepala mayat” merujuk kepada bahagian harta yang menjadi hak suami setelah isterinya meninggal dunia sepertimana telah ditentukan oleh Allah dalam ayat mawarith. Kenapa disebut “kepala mayat”? Saya sendiri masih tertanya-tanya sehingga hari ini dan sudah kepada beberapa orang tua saya bertanya tentang rasionalnya, tapi belum beroleh jawapannya. Jika anda tahu, bolehlah berkongsi dengan saya. Firman Allah dalam surah al-Nisa’ ayat 12 tentang perkara di atas:

4_012

“Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tiada anak. Tetapi jika mereka ada anak maka kamu beroleh seperempat dari harta yang ditinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dengannya atau sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tiada anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka ialah seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dengannya dan sesudah dibayar hutangmu. Dan jika simati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau ibu bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki, atau saudara perempuan, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah seperenam. Kalau pula mereka lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada sepertiga, sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan olehnya, dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memudharatkan. Itulah ketetapan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.”

3. Istilah “kapit mayat” pula lain maknanya. Memang menjadi kebiasaan pulang ke kampung, Mak Tua dan adik kepada Bonda, Pak De akan update saya tentang perkembangan-perkembangan di kampung. Januari lalu Mak Tua beritahu, “Pak XXX tu dah jadi kapit mayat dah?” Terkejut juga mendengarnya sebab itu kali pertama saya mendengarnya. Akhirnya Pak De menerangkan, “Pak XXX anak kedua. Dulu abangnya meninggal dunia; dan baru-baru ini adik di bawahnya (ketiga) pula meninggal dunia. Maka jadilah Pak XXX “dikapit” oleh mayat.”

4. Saya pun tak pasti sama ada istilah ini hanya diketahui di kampung saya, Kampung Batu Hampar, Kuala Terengganu ataupun seluruh Terengganu, atau juga di tempat-tempat lain…

Sikit tapi bererti…

Salam

w3s920ca75vf4gcanku55icaintcgmcalhg7f7ca8r0ipccaizmjr7caobe53pca3oswagcahqjwkica9apifoca6hhgdzcao73h83cabsr33hca39f4grca5jur5acat3rrmaca9279e9ca4qowxccatfa1kuSeorang lelaki tua berjalan pada suatu pagi ketika matahari sedang muncul di tepi sebuah pantai. Dia tunduk, mengutip “tapak sulaiman” daripada lantai pantai dan melemparnya ke laut. Seorang pemuda yang sedang berjogging berhenti, lantas bertanya, “Apa yang pak cik buat?”.

“Saya cuba menyelamatkan tapak-tapak sulaiman ini. Jika tidak ia akan mati apabila matahari mulai panas nanti,” jawab lelaki tua.

“Tapi, apa ertinya pak cik? Sekejap lagi matahari akan meninggi. Pantai ini beratus-ratus kilometer pula panjangnya. Apa ertinya?” sangkal pemuda lagi.

Lelaki tua diam, kemudian tunduk mengambil satu tapak sulaiman dan berkata, “Tapi ia bererti untuk yang ini…”

Uswatun Hasanah Pada Diri Ibrahim AS

Salam

1. Perkataan Uswatun Hasanah juga disebut oleh Allah SWT pada diri Abu al-Anbiya’ (bapa segala nabi) Ibrahim AS dalam surah al-Mumtahinah Ayat 4 dan dipertegaskan lagi dalam Ayat 6:

60_004

Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang baik, semasa mereka berkata kepada kaumnya: Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah yang lain dari Allah; kami ingkarkan penyembahan kamu dan nyatalah permusuhan dan kebencian di antara kami denganmu selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah Yang Esa, kecuali ucapan Ibrahim kepada bapanya: Aku akan memohon keampunan bagimu, dan aku tidak berkuasa menahan (azab) dari Allah sedikitpun daripada menimpamu. (Ibrahim berkata): Wahai Tuhan kami! Kepada-Mu kami berserah diri, dan kepada-Mu kami bertaubat, serta kepada-Mu jua tempat kembali!”

60_0051

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana tindasan orang kafir, dan ampunkanlah dosa kami wahai Tuhan kami; sesungguhnya Engkaulah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.”

60_006

“Demi sesungguhnya! Adalah bagimu pada Ibrahim dan pengikutnya itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang mengharapkan keredhaan Allah dan hari akhirat. Dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.”

2. Ayat-ayat di atas menunjukkan contoh ketegasan dan sifat istiqamah Ibrahim AS dalam meninggikan agama Allah SWT, sehingga mengisytiharkan “pemusuhan” yang berterusan kepada orang-orang musyrik melainkan setelah mereka beriman semata-mata hanya kepada Allah. Perkara inilah yang perlu dihayati para pejuang Islam yang sama sekali tidak boleh undur daripada perjuangan dan meneruskan arus perjuangan sehinggalah Allah SWT diabdikan oleh seluruh makhluk. Sekurang-kurangnya perkara berikut perlu diteliti pada “uswatun hasanah” ini:

a) Ibrahim AS meneruskan perjuangan sekalipun diuji getir dengan bakaran api yang marak menyala (lihat surah al-‘Ankabut) setelah menghancurkan berhala kaumnya (lihat surah al-Anbiya’ ayat 58).

b) Ibrahim AS meletakkan keyakinan dalam persoalan rezeki hanya kepada Allah SWT, walaupun dinafikan hak mendapat subsidi makanan daripada Namrud semata-mata tidak memperakui Namrud sebagai Tuhan (lihat dialog Ibrahim AS dan Namrud dalam surah al-Baqarah). Namun Allah telah merezekikan Ibrahim AS.

c) Ibrahim AS berhijrah dalam dakwahnya daripada Babilon, ke Hurran, ke Mesir dan selanjutnya ke Baitul Maqdis semata-mata menyebarkan agama Allah.

d) Ibrahim AS, Hajar dan Ismail AS yang masih kecil menzahirkan ketaatan kepada Allah untuk menempati lembah yang tiada pokok sebagaimana wahyuNya, tanpa memikirkan secara logik akal manusia tentang kepanasan, kelaparan, binatang buas, bekalan air dan lain-lain. Ibrahim AS dan Ismail AS juga menumpahkan seluruh ketaatan kepada Allah dalam peristiwa penyembelihan anaknya.

Wallahu ‘alam

18/5/09 – Workshop on Shariah Contracts in Islamic Finance

I am pleased to inform you that Islamic Banking and Finance Institute Malaysia will be conducting a CPD programme on Shariah Contracts in Islamic Finance on 18 May 2009.  The program is to be conducted by me (Nazri Chik) and Ustaz Azizi Che Seman, Chairman of the Shariah Committee of Bank Muamalat Malaysia Berhad cum Lecturer of the Universiti Malaya’s Academy of Islamic Studies.

This programme will examine the general principles of contracts related to Muamalat, specifically in Islamic finance. This programme will also emphasise on the applicable Shariah contracts in Islamic finance – the essential elements and necessary conditions of each essential element.

For further details and registration, kindly contact IBFIM at 03-20311010 or www.ibfim.org

Uswatun Hasanah Pada Diri Muhammad SAW

Salam

Selamat Menyambut Maulid al-Rasul.

1. Satu perkara yang sering disebutkan dalam sambutan Maulid al-Rasul sama ada ceramah, forum dan lain-lain adalah Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Perkataan uswatun hasanah disebut oleh Allah Taala dalam al-Quran dalam 3 ayat iaitu Surah al-Ahzab ayat 21 dan surah al-Mumtahinah ayat 4 dan ayat 6 dan ketiga-tiganya menyentuh tentang dua peribadi mulia iaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS.

2. Pertamanya Allah Taala berfirman dalam surah al-Ahzab: Ayat 21:

33_0211

“Sesungguhnya, adalah bagimu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan banyak mengingati Allah.”

Imam Ibnu Kathir sepertimana dipetik oleh Professor Dr Muhammad ‘Ali al-Sabuni dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir menjelaskan bahawa Allah Taala menurunkan ayat ini dalam situasi kegoncangan peperangan Ahzab. Peperangan dimana Baginda dilingkungi oleh musuh dari dalam kota Madinah iaitu pengkhianat Yahudi Bani Quraizah dan musuh-musuh dari luar kota Madinah iaitu musyrikin Quraisy Makkah, Nasrani Najran dan kumpulan-kumpulan kecil lain. Mereka semua bersatu demi memerangi Rasulullah SAW dan umat Islam.

3. Perkara ini mengajar bahawa Uswatun Hasanah bukan sekadar memakai pakaian sunnah, menyimpan janggut, cara bergaul dengan ahli keluarga dan masyarakat dan lain-lain, tetapi uswatun hasanah perlu dihayati dalam konteks penurunan ayat ini iaitu kesabaran, saling menyabarkan, kesatuan tentera Islam dan mujahadah Baginda dan mereka.

4. Dalam ketika para sahabat datang mengadu keletihan dan kelaparan kerana menggali parit pertahanan Khandaq yang mampu menahan lompatan kuda perang musuh, dan mampu menyekat musuh yang jatuh ke dalamnya naik dengan mudah; mereka terkejut kerana Baginda SAW membuka baju Baginda menunjukkan bahawa Baginda juga letih dan lapar dan jelas terikat di perut Baginda dua ketul batu kerana menahan kelaparan.

Itulah erti uswatun hasanah yang selayaknya dihayati.

Himpunan 100000 Mansuhkan PPSMI – 7/3/09 (Sabtu)

Salam

sticker_ppsmi02

Jangan lupa Sabtu 7/3/2009. Tunjukkan rasa tidak puas hati kita dengan pengekalan Program Pengajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) demi masa depan bangsa kita. Kita tidak musuhi Bahasa Inggeris, sedar pentingnya bahasa itu, tetapi kita bantah kaedah memajukan bangsa sebegitu, kerana ternyata lebih memudaratkan daripada memberi manfaat. Ingat perkara-perkara di bawah:

 1. Berkumpul di Sogo, Masjid Negara atau Central Market
 2. Pakai baju putih
 3. Jangan bawa senjata
 4. Jangan bawa bendera parti.

Berikut kenyataan media Gabungan Mansuhkan PPSMI (GMP) yang dikeluarkan oleh Hasni Abbas, Setiausaha GMP merangkap pimpinan kesatuan pekerja Dewan Bahasa dan Pustaka:

Bersama Menjayakan Himpunan Aman 100 Ribu Mansuhkan PPSMI

Gerakan Memansuhkan PPSMI (GMP) akan mengadakan Himpunan Aman 100 Ribu di Istana Negara pada 7hb Mac 2009 jam 2 petang. GMP telah menetapkan tiga lokasi tempat berhimpun sebelum berarak ke Istana Negara seperti berikut :

 1. Pusat Perniagaan SOGO
 2. Centrel Market
 3. Masjid Negara

Bagi memudahkan perjalanan himpunan ini maka semua peserta digalakkan menggunakan kenderaan awam untuk hadir dalam himpunan ini. Peserta dikehendaki berada dilokasi yang telah ditetapkan pada jam 2 petang. Kawalan keselamatan akan dibantu oleh pihak polis dan Unit Amal seluruh negara. Permit himpunan telah dipohon kepada Y.Bhg Tan Sri Musa Hassan, Ketua Polis Negara. Peserta adalah dilarang samasekali membawa barang-barang yang berbahaya seperti senjata, peralatan tajam dan lain-lain lagi. Sebarang simbol parti juga tidak dibenarkan.

Pimpinan yang akan turut sama dalam himpunan ini adalah Dato’ A.Samad Said, Dato’ Dr Hassan Ahmad, Dr Shaharil Mohamad Zain, Prof Emeritus Abdullah Hasaan, Prof Emeritus Dato’ Nik Safiah Karim, Y.B Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Y.B Dato’ Seri Tuan Guru Hj. Abdul Hadi Awang, Y.B Lim Kit Siang dan ramai lagi

Warna tema GMP adalah ’putih’. Peserta digalakkan menggunakan baju putih yang melambangkan pembersihan terhadap PPSMI. GMP telah mendapat sokongan terbaharu daripada Majlis Permuafakatan Persatuan Ibubapa & Guru Nasional (PIBGN) yang mempunyai 8000 persatuan PIBG di seluruh negara. Pihak Suara Rakyat Malaysia(SUARAM) yang mempunyai 25 buah persatuan gabungan juga telah turut sama menyokong GMP. Sehubungan itu pihak GMP telah selesai mengadakan siri jelajah seluruh negara dan mendapat sambutan yang begitu mengalakkan. GMP penuh berkeyakinan bahawa 100 ribu rakyat Malaysia akan berkumpul dihadapan Istana Negara seperti yang telah dirancang.

Bagi perkembangan semasa himpunan ini, sila lawati blog teman saya Saudara Suhaizan Kayat, AJK GMP yang juga Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Pusat di http://kentong-suhaizan.blogspot.com/